Kê khai sai nhiều khoản thuế, Traphaco bị truy thu 974 trệu đồng

Theo kết luận của Cục Thuế TP. Hà Nội, Công ty Traphaco đã có hành vi kê khai sai thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Kê khai sai nhiều khoản thuế, Traphaco bị truy thu 974 trệu đồng

Cục Thuế TP. Hà Nội đã quyết định xử phạt hành chính Công ty Traphaco về thuế theo kết quả thanh tra thuế thời kỳ năm 2017 với tổng số tiền 974 triệu đồng.

"Theo đó, công ty bị phạt khai sai với mức phạt 20% trên số thuế tăng thêm qua thanh tra theo quy định tại Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/12/2012 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Số tiền phạt là 159 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Traphaco bị truy thu 795 triệu đồng tiền thuế tăng qua thanh tra năm 2017. Trong đó thuế GTGT là 80 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 715 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty còn phải nộp gần 20 triệu đồng tiền chậm nộp theo quy định tại Luật thuế số 106/2016/QH 13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế do có hành vi chậm nộp tiền thuế.