Keppel Land trở thành cổ đông lớn của Nam Long

Công ty TNHH Keppel Land thông qua công ty con của mình là Ibeworth vừa thực hiện chuyển đổi 245 trái phiếu thành hơn 13,5 triệu cổ phiếu (tương ứng với 10,01% vốn điều lệ) qua đó trở thành cổ đông lớn của Nam Long.

Keppel Land trở thành cổ đông lớn của Nam Long

Cụ thể, IBEWorth Pte. Ltd (Công ty con của Keppel Land) đã thực hiện chuyển đổi 245 trái phiếu thành hơn 13,5 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Nam Long (Nam Long Group, mã NLG) với giá chuyển đổi 18.142 đồng/cổ phiếu.

Sau chuyển đổi, IBEWorth Pte. Ltd nắm giữ hơn 23,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,01% vốn và trở thành cổ đông lớn Nam Long. Trước đó, IBEWorth Pte. Ltd sở hữu 4,93% vốn điều lệ của Nam Long.

Năm 2016, IBEWorth Pte. Ltd đã bán 255 trái phiếu trong tổng số 500 trái phiếu chuyển đổi.

"Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Nam Long tạo ra 2.740 tỷ đồng doanh thu, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2017. Chiếm 65% tổng doanh thu, doanh thu từ bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự tăng gần 2,4 lần so với cùng kỳ lên mức 1.786 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu từ chuyển nhượng dự án giảm nhẹ 5% xuống còn 791,5 tỷ đồng, chiếm gần 29% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ, cho thuê bất động sản và xây dựng.

Lợi nhuận sau thuế thu về 748,3 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 635 tỷ đồng.

So với kế hoạch đạt 3.855 tỷ đồng doanh thu và 728 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Nam Long đã thực hiện 71,1% chỉ tiêu doanh thu đồng thời vượt 2,7% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm.

Vào năm 2016, tại thời điểm ký kết thỏa thuận với Nam Long, ông Ang Wee Gee, Tổng Giám đốc Keppel Land Limited nói rằng, việc đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi tiếp sau khoản đầu tư vào công ty Nam Long năm ngoái, thể hiện sự tin tưởng của Keppel Land vào sự phát triển của Nam Long cũng như niềm tin của công ty vào tiềm năng đầu tư dài hạn của Việt Nam, một trong những thị trường trọng điểm của Keppel Land.