Khả năng hoạt động liên tục của PNC "là không chắc chắn"

Trong văn bản mới nhất, lãnh đạo PNC cho biết, doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn là không chắc chắn.

Khả năng hoạt động liên tục của PNC

CTCP  Văn Hóa Phương Nam (mã : PNC) vừa có văn bản gửi HoSE giải trình ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

Theo đó, PNC khẳng định  trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, PNC và các công ty con bị lỗ 66,5 tỷ đồng và khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2017 là 105,8 tỷ đồng. Ngoài ra, ngày 31/12/2017, các khoản nợ ngắn hạn của PNC đã vượt quá tài sản ngắn hạn 180,3 tỷ đồng.

Theo PNC, thua lỗ của công ty là do tình hình kinh doanh khó khăn, các khoản lỗ xuất phát từ việc thực hiện tái cấu trúc, xử lý một số tài sản không phù hợp với chiến lược hoạt động kinh doanh thay đổi sau khi có sự thay đổi cổ đông lớn của doanh nghiệp.

"Những yếu tố này cho thấy PNC khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn và do vậy, khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn là không chắc chắn", PNC thừa nhận.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNC bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 27/2/2018, và duy trì diện bị kiểm soát đặc biệt, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Cũng theo lãnh đạo PNC, tới đây, công ty sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; đồng thời xin tiếp tục gia hạn thời gian trả nợ vay. PNC kỳ vọng với kế hoạch trên cũng như khi nhân sự quản lý cao cấp ổn định, khả năng hoạt động của công ty sẽ được khởi sắc, đủ luồng tiền thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Hiện, PNC sở hữu 100% vốn tại 6 công ty con, gồm sách Phương Nam, Công ty VPP Phương Nam, In Phương Nam, bán lẻ Phương Nam và Công ty Giải trí – Truyền thông Phương Nam.

Ngoài ra, công ty còn có 4 đơn vị liên kết, trong đó có Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (Phương Nam nắm 20% vốn). Đây là đơn vị sở hữu hệ thống rạp chiếu phim CGV, lớn nhất cả nước hiện nay.

>> Tương lai mới cho bộ 3 kiểm soát đặc biệt TTF, JVC và PNC