Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Hà Nội khóa XV: Sẽ bàn những vấn đề gì?

Sáng 5/7, tại trụ sở HĐND-UBND TP.Hà Nội, kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc.

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Hà Nội khóa XV: Sẽ bàn những vấn đề gì?

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tại kỳ họp, Thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; việc vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên cầu; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công lũy kế từ năm 2016 đến tháng 6/2018; công tác phòng chống tham nhũng; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; các báo cáo về hoạt động của HĐND, công tác điều hành của UBND Thành phố…

HĐND Thành phố cũng sẽ xem xét báo cáo của Ủy ban MTTQ Thành phố tổng hợp các ý kiến tham gia phản biện xã hội vào các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố; báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố về thực hiện nhiệm vụ được HĐND Thành phố  ủy quyền phê duyệt chủ trương đầu tư tự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; các báo cáo kết quả giám sát của Thường trực, các Ban HĐND Thành phố; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6; Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5; kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố…

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; việc vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên cầu;

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công lũy kế từ năm 2016 đến tháng 6.2018; công tác phòng chống tham nhũng; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; các báo cáo về hoạt động của HĐND, công tác điều hành của UBND, công tác xét xử của TAND, công tác kiểm sát của Viện KSND, công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội…

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; việc vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên cầu;

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công lũy kế từ năm 2016 đến tháng 6.2018; công tác phòng chống tham nhũng; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; các báo cáo về hoạt động của HĐND, công tác điều hành của UBND, công tác xét xử của TAND, công tác kiểm sát của Viện KSND, công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội…

HĐND thành phố dự kiến xem xét thông qua 3 nghị quyết thường kỳ, 7 nghị quyết chuyên đề. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tiếp tục dành trọn 1 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn.

Trong phiên chất vấn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố dự và trực tiếp trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu; bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cũng sẽ phải giải trình, trả lời về các nội dung có liên quan trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 4/7, HĐND đã diễn ra phiên trù bị kỳ họp thứ sáu, trong đó, các đại biểu đã chia các tổ thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

HĐND thành phố đã chia 6 tổ thảo luận 13 báo cáo thường kỳ và chuyên đề; 10 dự thảo nghị quyết thường kỳ và chuyên đề. Các đại biểu tập trung đánh giá, nhận định tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 gắn với mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm và cả nhiệm kỳ, nêu rõ những hạn chế, vướng mắc, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm để hạn chế, tồn tại của từng cấp, từng ngành. Từ đó, đề xuất, bổ sung các giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất Nghị quyết HĐND Thành phố.