WECREATE hỗ trợ phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp

WECREATE hỗ trợ phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp

Mới khởi động được 5 tháng tại Việt Nam từ tháng 10/2016, WECREATE VIỆT NAM đã huấn luyện được 180 doanh nhân, xây dựng mạng lưới 50 mentor và lựa chọn được 18 nhóm khởi nghiệp cho chương trình StartUp Academy.