Start-up Việt sẽ không còn phải sang Singapore thành lập doanh nghiệp?

Start-up Việt sẽ không còn phải sang Singapore thành lập doanh nghiệp?

“Sẽ không để start-up Việt phải sang Singapore thành lập doanh nghiệp”- giới khởi nghiệp Việt đang háo hức truyền nhau câu nói trên của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trong Diễn đàn Cấp cao về công nghiệp 4.0.