Khi khởi nghiệp, tôi phải tập bán hàng

Khi khởi nghiệp, tôi phải tập bán hàng

Theo các thống kê của Bloomberg, đa phần những doanh nhân khởi nghiệp thường gặp thất bại trong những giai đoạn đầu tiên. Khởi nghiệp là phải “khởi” với nhiều cái mới, phải làm quen với những thứ mà trước đó không hề nằm trong mối quan tâm.