Không chỉ Hà Nội, TP. HCM cũng muốn kích cầu đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ

UBND TP sẽ soạn thảo Quy định về kích cầu đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP giai đoạn 2021 – 2025 và trình HĐND TP trước khi ban hành.

Sở Công Thương được giao bổ sung danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong đó có các sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP phù hợp với các tiêu chí của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Quảng cáo

Trong khi đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao bổ sung danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng không thuộc tiêu chí sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vào danh mục đối tượng được hỗ trợ kích cầu đầu tư trong quá trình sửa đổi, điều chỉnh Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND TP.

Ngoài ra, Sở Công Thương cũng được giao tham mưu danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của TP giai đoạn 2021 - 2025 thay thế Quyết định số 4544/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND TP; thành lập các Hội đồng phát triển ngành công nghiệp xây dựng 3 Chương trình phát triển các ngành công nghiệp (cơ khí - tự động hóa; thực phẩm; dược, nhựa, cao su) giai đoạn 2020 - 2030.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày 6/6, UBND Thành phố Hải Phòng và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khai trương tuyến cáp treo 3 dây hiện đại Cát Hải - Phù Long.

Thứ bảy, 06/06/2020