Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 72.837 tỷ đồng trong năm 2019

Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã thực hiện 212 cuộc kiểm toán và năm 2020 sẽ tổ chức thực hiện 158 cuộc kiểm toán.

Theo báo cáo của Kiểm toán nhà nước, năm 2019, cơ quan này đã thực hiện 212 cuộc kiểm toán. Đến ngày 31/12/2019, toàn ngành đã hoàn thành và phát hành 100% Báo cáo kiểm toán (BCKT) theo kế hoạch kiểm toán năm 2019.

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến 31/12/2019 là 72.837 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng. Ngoài ra, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản, nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, năm 2019, KTNN đã cung cấp 82 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.

Trong đó, KTNN đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 31/12/2019 các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 63.102 tỷ đồng, đạt 70,4% tổng số kiến nghị xử lý tài chính.

Quảng cáo

Bên cạnh những kết quả đạt được, KTNN cũng đánh giá công tác năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần quan tâm. Đó là, việc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2019 của một số đơn vị trong ngành còn hạn chế về thu thập thông tin về các đầu mối, dự án chưa đầy đủ, chính xác, dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý tài chính mặc dù có nhiều nỗ lực, số thu tuyệt đối lớn (63.102 tỷ đồng), nhưng về tỷ lệ thực hiện vẫn còn thấp hơn (đạt 70,4%). Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020, KTNN sẽ tổ chức thực hiện 158 cuộc kiểm toán.

KTNN sẽ xây dựng phương án tổ chức kiểm toán năm 2020 khoa học và hiệu quả, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán tới các hoạt động thường xuyên của đơn vị được kiểm toán.

Tiếp tục đẩy mạnh kiểm toán tổng hợp về tuân thủ pháp luật để đánh giá toàn diện công tác quản lý, điều hành và sử dụng tài chính công, tài sản công; tập trung nhân lực và thời gian phù hợp phân tích, đánh giá các sai phạm, hạn chế, bất cập của chủ trương hoặc lỗ hổng cơ chế, chính sách; đi sâu phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản chỉ đạo UBND TX.La Gi xử lý dứt điểm nhà máy nước không phép của Công ty CP Đầu tư nước Bình An.

Thứ sáu, 22/01/2021