Khách Trung Quốc mua nhà tại TP HCM tăng đột biến: Nên hiểu thế nào?

Khách Trung Quốc mua nhà tại TP HCM tăng đột biến: Nên hiểu thế nào?

Chuyên gia cho rằng không nên lo lắng về tỷ lệ 31% khách Trung Quốc mua nhà tại TP HCM vì đó là thống kê của một đơn vị. Tuy nhiên, vấn đề cần lưu ý là cần có theo dõi về pháp lý, dòng tiền, việc đứng tên các bất động sản này...