Kinh doanh suôn sẻ thời đại dịch, Kido dự chi gần 206 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức 2020

Do sớm hoàn thành kế hoạch năm, Tập đoàn Kido (KDC) chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Dự kiến, số tiền tập đoàn này chi ra sẽ khoảng gần 206 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) công bố thông báo và Nghị quyết Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Theo đó, KDC thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/12 và ngày thực hiện chi trả là ngày 18/1/2021.

Quảng cáo

Như vậy, với 205.661.141 cổ phiếu đang lưu hành, KDC dự chi gần 206 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2020.

Trước đó Kido đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu đạt 6.084 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 337 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch đặt ra cho cả năm.

Tính đến 30/9/2020 Kido còn 1.691 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 75 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 16 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu. Bên cạnh đó, thặng dư vốn cổ phần đạt 3.192 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu KDC đã tăng trưởng mạnh từ mức 19.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 3/1/2020 đến ngày hôm nay (25/11) là 36.000 đồng/cổ phiếu. 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trong quý 4/2020, Tập đoàn FLC (mã: FLC) ước tính lợi nhuận hợp nhất trước thuế khoảng 2.500 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thứ tư, 27/01/2021