Ông chủ Facebook trả lời chung chung, Châu Âu nổi giận

Ông chủ Facebook trả lời chung chung, Châu Âu nổi giận

Phiên điều trần kéo dài 80 phút trước các nhà làm luật tại Liên minh Châu Âu (EU) vừa kết thúc, Mark Zuckerberg bị cho là cố ý né tránh các câu hỏi, trả lời chung chung, khiến các thành viên Nghị viện Châu Âu giận giữ.