FIA cam kết hỗ trợ 6 quốc gia tăng cường hệ thống an toàn thực phẩm

FIA cam kết hỗ trợ 6 quốc gia tăng cường hệ thống an toàn thực phẩm

Tổ chức Thực phẩm Châu Á (Food Industry Asia – FIA) vừa cam kết sẽ hỗ trợ 06 quốc gia thuộc khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (Greater Mekong Subregion – GMS) xây dựng và tăng cường hệ thống an toàn thực phẩm trong khu vực.