CFO Huawei chưa hoàn toàn tự do, Trung Quốc tiếp tục gây sức ép

CFO Huawei chưa hoàn toàn tự do, Trung Quốc tiếp tục gây sức ép

Trung Quốc vẫn tiếp tục bắt giữ công dân thứ 2 của Canada nhằm gây sức ép sau khi Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu đã được tại ngoại và tiếp tục phải ra tòa vào ngày 6/2 để xem xét việc trả tự do cho bà Mạnh.