Ký hợp tác xây dựng chợ đầu mối nông sản quy mô quốc tế tại Hà Nội

Chiều 8/9, Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Sở Công Thương Hà Nội và Tập đoàn Semmaris (Pháp) đã diễn ra tại Hà Nội.

Ký hợp tác xây dựng chợ đầu mối nông sản quy mô quốc tế tại Hà Nội

Biên bản ghi nhớ được dựa trên cơ sở buổi làm việc giữa Tập đoàn Semmaris và UBND TP. Hà Nội tại Paris ngày 26/6/2018, trong khuôn khổ chuyến công tác châu Âu của đoàn đại biểu cấp cao TP. Hà Nội.

Lễ ký biên bản ghi nhớ có sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Sở Công Thương Hà Nội và Tập đoàn Semmaris hôm nay đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm xây dựng chợ đầu mối nông sản Hà Nội.

Theo đó, hai bên cam kết phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khảo sát, nghiên cứu tiền khả thi và các công tác khác trong quá trình xây dựng khu chợ đầu mối quốc tế nông sản tại Hà Nội tham gia hệ thống toàn cầu của chợ đầu mối quốc tế Rungis tại Paris.