Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm về quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn

Phải tiến hành kỷ luật, làm rõ trách nhiệm các cán bộ có liên quan đến sai phạm về quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn trong hơn 10 năm qua. Kết quả xử lý vi phạm phải được tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/5/2019.

Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm về quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn

Đó là nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng về xử lý, khắc phục sau thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất rừng trên 10 xã và thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) giai đoạn từ năm 2008-2018.

Theo đó, ông Hùng giao hàng loạt các cơ quan như: Công an TP, Thanh tra TP. Hà Nội, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở QHKT, Sở Nội vụ, UBND huyện Sóc Sơn, Công ty TNHH đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội phải tiến hành kỷ luật, làm rõ trách nhiệm các cán bộ có liên quan đến sai phạm về quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn trong hơn 10 năm qua. Kết quả xử lý vi phạm phải được tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/5/2019.

UBND TP giao chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân ở huyện này đã không nghiêm túc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và UBND TP, buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

UBND huyện Sóc Sơn cũng được yêu cầu lập kế hoạch và thiết lập phương án xử lý, khắc phục đối với các công trình vi phạm về đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích. Làm rõ các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định để có phương án xử lý.

Yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức kỷluật đối với Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư phát triển thuỷ lợi Sóc Sơn để xảy ra vi phạm như nội dung kết luận.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở NN&PTNT kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước theo phân cấp đối với các hồ chứa nước thuỷ lợi và quản lý đất rừng phòng hộ, đặc dụng Sóc Sơn. Kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Hà Nội để xảy ra những vi phạm.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bị yêu cầu rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót; Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Sóc Sơn trong việc làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định.

Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức rút kinh nghiệm đối với thanh tra Sở Xây dựng về những thiếu sót đã được nêu tại kết luận; Giao Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan…

Đặc biệt, giao Thanh tra TP. Hà Nội chuyển công an TP các hồ sơ liên quan đối với những vi phạm trong việc chứng thực, xác nhận mua bán, chuyển nhượng đất dẫn đến việc xây dựng công trình vi phạm trong quy hoạch rừng năm 2008, để xử lý nghiêm theo quy định. Công an TP tiếp nhận hồ sơ được chuyển sang để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu huyện Sóc Sơn cưỡng chế ngay các công trình vi phạm trật tự xây dựng đã được UBND huyện Sóc Sơn lập hồ sơ xử lý vi phạm trong 2 năm 2017 và 2018.

>>Hà Nội quyết xử lý dứt điểm vụ đất rừng Sóc Sơn theo kết luận thanh tra