• Nguy cơ từ “người khổng lồ vô hình”

  Nguy cơ từ “người khổng lồ vô hình”

  Trẻ em trong trường phổ thông ở Mỹ, Úc, châu Âu được dạy những bài học sơ khai về kinh doanh bằng những câu hỏi: 100 năm trước người ta bán hàng thế nào? Hiện nay ra sao và 10 năm sắp tới, hình thức bán hàng nào được ưa chuộng nhất.

 • 3 mức độ học hỏi của nhân viên bán hàng

  3 mức độ học hỏi của nhân viên bán hàng

  Mức độ học hỏi nhằm đánh giá trình độ hiện tại của nhân viên bán hàng.

 • Quốc gia khởi nghiệp, kiến thức kinh doanh lên ngôi

  Quốc gia khởi nghiệp, kiến thức kinh doanh lên ngôi

  Tinh thần khởi nghiệp vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ ở Việt Nam. Trong bối cảnh ấy, dễ hiểu vì sao các sản phẩm, dịch vụ truyền bá kiến thức kinh doanh “lên ngôi”.

 • 12 chiến thuật tâm lý người bán hàng cần biết

  12 chiến thuật tâm lý người bán hàng cần biết

  Khi ra quyết định mua hàng, chúng ta thường so sánh thiệt - hơn, được - mất. Trên thực tế, sự được hay mất phụ thuộc vào một thứ mà chúng ta không hề biết.