Kỹ năng cần thiết của doanh nhân

Kỹ năng cần thiết của doanh nhân

Dù bạn là một CEO, điều hành tập đoàn lớn thì cũng không đồng nghĩa rằng, bạn là doanh nhân. Bởi, để trở thành doanh nhân, tài năng thôi chưa đủ mà còn cần kinh nghiệm và nhiều kỹ năng khác....