3 lưu ý khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp để giữ chân nhân sự

3 lưu ý khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp để giữ chân nhân sự

Theo một báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu Gallup, trung bình trên toàn thế giới, chỉ có khoảng 13% nhân viên thực sự muốn gắn bó với công ty nơi họ đang làm việc (con số này ở Mỹ là 32%, trong khi ở Anh là 17%).