Lãi đậm 8.212 tỷ đồng, Vietcombank giảm nợ xấu về 1,44%

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, theo đó, lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm trước.

Lãi đậm 8.212 tỷ đồng, Vietcombank giảm nợ xấu về 1,44%

Vietcombank vừa tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017

Tính đến 31/12/2016, huy động vốn của Vietcobank đạt 598.867 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2015, đạt 104% kế hoạch năm. Trong đó, huy động vốn khách hàng doanh nghiệp tăng 15,5%, SME tăng 51,3% và thể nhân tăng 18,6%.

Cả năm tín dụng tăng trưởng khá cao ở mức 18,9%, đạt 469.800 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cuối năm 2015. Trong đó, tín dụng khách hàng doanh nghiệp đã tăng trưởng chậm lại (8,6%) trong khi tín dụng SME và tín dụng thể nhân tăng mạnh, tương ứng tăng 39% và 48,8%.

Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn được giữ ở mức 44,8% tổng dư nợ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng cả năm 2016 đạt 14.605 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Dự phòng rủi ro đã trích 6.392 tỷ đồng. Dư quỹ dự phòng rủi ro 8.202 tỷ đồng, bằng 121% tổng dư nợ xấu.

Sau khi trừ các chi phí dự phòng, lợi nhuận trước thuế còn lại 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ, đạt 102,7% kế hoạch năm.

Năm 2016, Vietcombank tiếp tục kiểm soát giảm nợ xấu xuống còn 1,44% tổng dư nợ (giảm 0,4%), tương ứng khoảng 6.765 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngân hàng đã giảm 2.033 tỷ đồng nợ nhóm 2 xuống còn 7.422 tỷ đồng.

Dư nợ xấu nội bảng là 6.787 tỷ đồng, giảm 309 tỷ đồng so với 2015 (giảm 4,4%). Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.267 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra.

Hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức 10,29%, tỷ lệ quỹ DPRR/nợ xấu duy trì ở mức 121%.

Với kết quả kinh doanh khởi sắc năm qua, trong năm 2017, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11% so với thực hiện năm 2016, tín dụng tăng trưởng 18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, nhờ đó lợi nhuận trước thuế tăng 12%, tương đương đạt 9.200 tỷ đồng.

Kim Anh

>> Vietcombank chờ “gật đầu” bán 7,7% cổ phần cho GIC