Lãi Vĩnh Hoàn trong năm 2018 bằng lợi nhuận 3 năm trước cộng lại

Tính chung cả năm 2018, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đạt 9.458,77 tỷ đồng, tăng 15,74% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hơn 1.452 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2017.

Lãi Vĩnh Hoàn trong năm 2018 bằng lợi nhuận 3 năm trước cộng lại

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 với doanh thu thuần đạt 2.754 tỷ đồng, tăng 32,26% so với cùng kỳ năm trước, giá vốn hàng bán chỉ tăng 21%, lãi gộp Vĩnh Hoàn quý 4/2018 tăng 62% lên 572,87 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng gấp 2,4 lần lên 33,2 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi và lãi tỷ giá. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 69% lên 34,4 tỷ đồng (bao gồm 19,84 tỷ đồng chi phí lãi vay, còn lại chủ yếu lỗ tỷ giá).

Chi phí bán hàng trong kỳ giảm 23% còn 55,2 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp không thay đổi nhiều, ở mức 45,5 tỷ đồng.

Kết quả, Vĩnh Hoàn ghi nhận 416 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2018, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước (195,2 tỷ đồng).

Hoạt động liên doanh, liên kết mang về cho Vĩnh Hoàn 17,26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận.

Tính chung cả năm 2018, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đạt 9.458,77 tỷ đồng, tăng 15,74% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hơn 1.452 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2017. Đây cũng là mức lãi kỷ lục của Vĩnh Hoàn từ trước đến nay. EPS cả năm ghi nhận 15.858 đồng.

Với kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên trước đó là doanh thu 9.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 620 tỷ đồng, năm vừa qua, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành vượt 1,7% mục tiêu doanh thu và vượt tới 134% mục tiêu lợi nhuận.

Tính tại thời điểm 30/12/2018, Vĩnh Hoàn có tổng tài sản gần 6.300 tỷ đồng, tăng khoảng 1.260 tỷ so với đầu năm. Hàng tồn kho vẫn khá cao gần 1.500 tỷ đồng, tăng 250 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ phải trả của VHC tăng 175 tỷ đồng lên hơn 2.275 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng hơn 260 tỷ đồng lên gần 1.270 tỷ đồng.

Trên TTCK, cổ phiếu Vĩnh Hoàn (VHC) sau giai đoạn bứt phá mạnh trong năm 2018 đã có dấu hiệu chững lại trong những tháng gần đây. Phiên giao dịch 28/1, cổ phiếu VHC có thời điểm chỉ còn 90.500 đồng/cp, giảm 18% so với đỉnh được thiết lập vào cuối tháng 11/2018.