Landmark Holding được chấp thuận niêm yết trên HOSE

Sở GDCK TP.HCM (HOSE) đã có quyết định chấp thuận thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Landmark Holding.

Landmark Holding được chấp thuận niêm yết trên HOSE

Theo đó, 23,3 triệu cổ phiếu LMH của Công ty cổ phần Landmark Holding chính thức giao dịch trên sàn HOSE từ ngày 4/10 với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 233 tỷ đồng.

Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 11.200 đồng/cp. 

Tiền thân Công ty cổ phần Landmark Holding là Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí Thăng Long, sau hơn 6 năm phát triển, Landmark Holding đã chuyển đổi thành mô hình Holding với định hướng chính là đầu tư vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên, công ty vẫn xem mảng xăng dầu, mua bán hóa chất là mảng mũi nhọn.

Trong lịch sử 6 năm của mình, LMH đã tăng vốn 2 lần. Lần thứ nhất vào tháng 2/2017, từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Lần thứ 2 vào tháng 9/2017 lên 233 tỷ đồng như hiện nay.

Về cơ cấu cổ đông, hiện công ty có 368 cổ đông gồm 1 cổ đông là tổ chức và 367 cổ đông là cá nhân, không có cổ đông là cá nhân và tổ chức nước ngoài. Trong đó, các cổ đông là cá nhân nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty gồm ông Nguyễn Thanh Tùng (thành viên HĐQT) nắm 5,79%, ông Lương Quang Vinh (Chủ tịch HĐQT) nắm 5% và ông Trần Thanh Tùng (Tổng giám đốc) nắm 6,08%. Ngoài ra, Công ty cổ phần SMD Holdings nắm 5,15%.

Năm 2017, doanh thu thuần của LMH đạt 1.254 tỷ đồng (tăng mạnh 366,4% so với năm 2016). Trong đó doanh thu bán hàng hóa tăng mạnh 4 lần so với năm trước, từ 268,3 tỷ đồng năm 2016 lên 1.070,8 tỷ đồng năm 2017. 

6 tháng đầu năm 2018, LMH ghi nhận đã hoàn thành 8,35% về doanh thu thuần và 42,02% lợi nhuận sau thuế mà HĐQT đã đặt ra.