Lệ phí trước bạ lần đầu 10% đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống

Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP năm 2016 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống phải nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu 10%.

Lệ phí trước bạ lần đầu 10% đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống

Từ ngày 1/1/2017, chủ xe máy, ô tô có 9 chỗ ngồi trở xuống sẽ phải nộp phí trước bạ theo tỷ lệ %. Đây là nội dung trong Nghị định 140/2016/NĐ-CP năm 2016 về lệ phí trước bạ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Cụ thể, ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống phải nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu 10%, lần thứ 2 trở đi là 2%. Đối với xe máy, mức thu là 2%. Mức 2% cũng được áp dụng với ô tô, rơ-moóc hoặc sơ mi rơ-moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự.

Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.