LienVietPostBank đạt chuẩn Basel II trước thời hạn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn (Basel II) trước thời hạn.

Basel II là bộ tiêu chuẩn Quốc tế không chỉ bao gồm việc lượng hóa rủi ro thông qua các chỉ số và mô hình, mà còn bao gồm yêu cầu hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị, chính sách, nâng cao văn hóa rủi ro và tăng cường tính minh bạch của thị trường.

Nhận định đây là bộ tiêu chuẩn có tầm ảnh hưởng lớn, thay đổi cốt lõi cách thức Ngân hàng xây dựng định hướng kinh doanh và quản lý rủi ro, phù hợp với xu hướng thị trường và bắt kịp với thông lệ Quốc tế…. HĐQT, Ban Điều hành LienVietPostBank đã sớm có những chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt về công tác triển khai áp dụng Thông tư 41 theo chuẩn Basel II tại Ngân hàng.

Để chuẩn hóa hệ thống tính toán và quản lý tỷ lệ an toàn vốn theo yêu cầu tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN, LienVietPostBank đã ký kết các hợp đồng tư vấn với các đối tác uy tín trong nước và Quốc tế. Bên cạnh đó, LienVietPostBank đã quyết liệt xây dựng và triển khai những kế hoạch về vốn, cải thiện cơ cấu tổng tài sản, nâng cao các quy trình quy định kiểm soát nội bộ nhằm đáp ứng các quy định chặt chẽ về vốn, quản trị rủi ro và các yêu cầu về đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT hiện đại.

Quảng cáo

Lãnh đạo LienVietPostBank cho biết, việc được phê duyệt trước thời hạn về áp dụng Thông tư 41 theo chuẩn Basel II là cột mốc rất quan trọng cho thấy Ngân hàng đã đáp ứng được những nguyên tắc quản trị rủi ro cao hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững, nâng cao vị thế cạnh tranh của LienVietPostBank trên thị trường.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm nay, LienVietPostBank đạt lợi nhuận trước thuế 1.636 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2018, hoàn thành 86% mục tiêu kế hoạch năm 2019. Trong đó, lợi nhuận riêng quý 3 đạt 519 tỷ đồng, tăng 49%. Ngân hàng giữ vững đà tăng trưởng mạnh với tổng thu nhập lãi thuần 9 tháng đạt 125% nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu vào - đầu ra cũng như phát huy được lợi thế mạng lưới rộng khắp trên cả nước để phát triển bán lẻ. Dự kiến đến cuối năm 2019, thu thuần dịch vụ đạt mức cao nhất trong 11 năm hoạt động của Ngân hàng

Đến cuối tháng 9/2019, các chỉ số kinh doanh khác của LienVietPostBank cũng rất khả quan. Cụ thể, tổng tài sản đạt 193.536 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2019. Vốn chủ sở hữu đạt 12.291 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cuối năm 2018. Tổng huy động vốn đạt 176.159 tỷ đồng, cho vay thị trường I đạt 135.105 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,1% và 11,7% so với thời điểm cuối năm 2018. Các chỉ số hiệu quả sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân có cải thiện rõ rệt, đạt 0,71% và 11,66%, tăng 24,6% và 19% so với 2018, cao hơn mức trung bình của ngành.

 

Có thể bạn quan tâm

Ngày 19/1, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho biết lợi nhuận hợp nhất trước thuế gần 1.729 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2019. Tỷ lệ ROE là 11,06%; tỷ lệ thu thuần ngoài lãi trên tổng thu thuần đạt 33,2%.

Thứ ba, 19/01/2021