LNTT giảm Viglacera không hoàn thành kế hoạch năm

Tổng Công ty Viglacera (VGC) kết thúc năm 2018 với doanh thu 9.013 tỷ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 843 tỉ đồng, giảm 7,8%, gần hoàn thành kế hoạch năm 2018 (844 tỉ đồng).

LNTT giảm Viglacera không hoàn thành kế hoạch năm

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (MCK: VGC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2018 với doanh thu tăng trưởng 16% so với cùng kì năm trước, đạt 2.628,6 tỉ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 16,3% khiến biên lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng trưởng 11,8%, đạt 562,5 tỉ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần gấp đôi cùng kì, đạt 45 tỉ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và cho vay. Chi phí bán hàng tăng 43% lên 236 tỉ đồng, tuy nhiên, chi phí quản lý giảm 36% về 144 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công ty ghi nhận khoản lỗ 24 tỉ đồng từ công ty liên doanh liên kết. Kết quả là lợi nhuận thuần công ty chỉ tăng trưởng 11% so với cùng kì, đạt 163 tỉ đồng.

Luỹ kế cả năm 2018, VGC đạt doanh thu 9.013 tỷ, giảm so với mức 9.205,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó giảm hơn 100 tỷ về mức 2.012 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng từ 77,6 tỷ lên 139 tỷ đồng. Nhưng lợi nhuận trước thuế Công ty vẫn ghi nhận giảm so với năm 2017, về mức 843 tỷ đồng và chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế tương ứng giảm từ mức 722 tỷ về 667 tỷ đồng.

Tổng tài sản VGC tính đến cuối năm đạt 16.489,5 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 16.063 tỷ đầu kỳ. Nợ tăng từ 9.343,5 tỷ lên 9.568 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn ghi nhận 4.517 tỷ và 5.051 tỷ đồng là nợ dài hạn.

Trên thị trường, cổ phiếu VGC tăng khá mạnh vài tháng trở lại đây, hiện giao dịch tại mức 19.200 đồng/cp.