Lợi nhuận năm 2018 của VietinBank bất ngờ giảm 139 tỷ đồng sau kiểm toán

Kiểm toán Nhà nước vừa điều chỉnh lợi nhuận trước thuế giảm gần 172 tỷ đồng, xuống còn 6.559 tỷ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm 139 tỷ xuống còn 5.277 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết vừa nhận được công văn số 538/KTNN-TH ngày 21/11/2019 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc gửi Báo cáo kiểm toán năm 2018 của VietinBank.

Theo đó, VietinBank đã thực hiện điều chỉnh số liệu BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập theo báo cáo kiểm toán của KTNN.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm 306 tỷ đồng xuống 22.211 tỷ đồng. Chi phí hoạt động giảm 172 tỷ xuống 14.084 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 139 tỷ đồng xuống 5.277 tỷ đồng, tương ứng giảm 29% so với năm 2017 (số liệu cũ giảm 27%). 

VietinBank đã điều chỉnh phân loại nợ, nguyên giá tài sản cố định, khấu hao, tài sản có khác, các khoản phải trả và công nợ khác, vốn và các quỹ trên bảng cân đối kế toán. Trong đó, cho vay khách hàng giảm 51.581 tỷ đồng xuống 851.865 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. 

Với báo cáo kết quả kinh doanh, ngân hàng điều chỉnh chi phí dự phòng, chi phí hoạt động, thu nhập lãi, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng. 

Quảng cáo

Do KTNN chỉ điều chỉnh số liệu trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất nên VietinBank phải điều chỉnh tương ứng với Bảng cân đối kế toán riêng lẻ và Báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ theo Phụ lục đính kèm.

Việc điều chỉnh số liệu BCTC kiểm toán năm 2018 được thực hiện cho số liệu đầu kỳ BCTC quý IV/2019, các số liệu trên BCTC Quý I, II và III/2019 giữ nguyên không thay đổi.

Theo đó, 9 tháng năm 2019 , ngân hàng ghi nhận lãi trước thuế đạt 8.456 tỷ đồng, tăng 11%, đạt 89% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông ngân hàng mẹ tăng tương đương lên 6.806 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối tháng 9 ghi nhận 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Cho vay khách hàng ở mức 899.056 tỷ đồng, tăng 4%. Tỷ lệ nợ xấu 1,56%, giảm 2 điểm cơ bản so với đầu năm. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng lên 3.552 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng gần 5% lên 865.466 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 8.900 tỷ đồng, lên 55.116 tỷ đồng. Thời gian qua, VietinBank liên tục thông báo phát hành trái phiếu. Gần nhất, đơn vị này thông báo chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu, sau khi phân phối thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Hồi tháng 3, Ngân hàng Nhà nước cho phép VietinBank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất tự quyết định.

Ngân hàng có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 18.752 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn cổ phần 8.974 tỷ đồng và quỹ tổ chức tín dụng 8.178 tỷ đồng. 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trong năm 2020 VAMC dự kiến sẽ phát hành tối đa 15.000 tỷ đòng trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu của các ngân hàng yếu kém có tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3%.

Chủ nhật, 31/05/2020