Long An: Yêu cầu các chủ đầu tư phải công khai thông tin dự án

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn phải công khai thông tin dự án.

UBND tỉnh Long An yêu cầu các chủ đầu tư phải công khai thông tin dự án

Theo UBND tỉnh Long An, trong thời gian vừa qua công tác thông tin các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được triển khai, nhưng còn rất nhiều hạn chế, nhiều chủ đầu tư không công bố thông tin dự án hoặc không cập nhật thông tin dự án, làm cho chính quyền địa phương và người dân rất khó giám sát thực hiện dự án.

​Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo tất cả các dự án đầu tư (bao gồm đầu tư công và ngoài ngân sách) phải công khai thông tin dự án.

Cụ thể, đối với dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách phải bảo đảm cung cấp thông tin với các nội dung chủ yếu như: Tên dự án phải ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư hoặc quyết định đầu tư; đại diện Chủ đầu tư cũng ghi rõ tên đơn vị chủ đầu tư, họ và tên, chức vụ, địa chỉ liên hệ, số điện thoại.

Quảng cáo

Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án phải ghi rõ quy mô dự án (có trích lục bản đồ ranh đất); vốn đầu tư; dự kiến tiến độ thực hiện dự án (nêu rõ dự kiến thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng…); ghi chú, cập nhật quá trình đầu tư, ghi rõ nguyên nhân trễ do nguyên nhân chủ quan hay khách quan.

Đồng thời, các bảng thông tin dự án phải được in và lắp đặt tại chân công trình để đảm bảo mọi người dân đều đọc được thông tin theo qui định và đảm bảo mỹ quan. Việc xác định vị trí để lắp đặt các bảng thông tin dự án phải thống nhất với UBND cấp huyện.

Ngoài ra, các bảng thông tin dự án phải có chỗ để cập nhật thông tin tiến độ thực hiện dự án, ghi rõ các khó khăn, vướng mắc nếu dự án thực hiện không đúng tiến độ. Phải cập nhật thông tin dự án ít nhất 3 tháng/lần, nếu thực hiện đúng tiến độ thì không phải cập nhật.

Để quán triệt việc thực hiện, UBND tỉnh buộc chủ đầu tư các dự án đang triển khai chưa lắp đặt bảng thông tin dự án, chậm nhất đến ngày 30/8/2019 phải lắp đặt xong các bảng thông tin dự án. Còn đối với các dự án sẽ triển khai, thời gian lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày chủ đầu tư nhận được giấy phép thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

 

Có thể bạn quan tâm

Cho rằng, UBND huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt mình là không đúng, ông Nguyễn Trường Giang, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư GTP đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân TP.HCM.

Thứ năm, 01/10/2020