Maritime Bank giải toả hạn chế chuyển nhượng 1,17 tỷ cổ phần

Ngân hàng Maritime Bank dự kiến sẽ niêm yết 1.175.000.000 cổ phần MSB trên sàn HSX vào quý 1/2019.

Maritime Bank giải toả hạn chế chuyển nhượng 1,17 tỷ cổ phần

Để chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Maritime Bank thông báo thời gian giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phần từ 14h ngày 5/6/2018. Tổng số chứng khoán là 1.175.000.000 cổ phần, tương đương vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng.

ĐHCĐ thường niên 2018 vừa qua đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu MSB vào quý I/2019. Thời điểm niêm yết cụ thể được giao cho HĐQT lựa chọn, quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định pháp luật.

Căn cứ trên tình hình thực tế và khả năng kinh doanh, ban lãnh đạo Maritime Bank cho biết năm 2018 ngân hàng đạt kế hoạch thận trọng. Cụ thể, tổng tài sản thêm 3% lên 115,5 nghìn tỷ đồng; huy động vốn tăng 15%, tín dụng tăng trưởng 13% và kiểm soát nợ xấu dưới 3%. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức 194 tỷ đồng, tăng 18%. Ngân hàng vẫn đưa ra mức cổ tức dự kiến là 5%.

Ngân hàng cũng không có kế hoạch tăng vốn trong năm nay mà duy trì mức vốn điều lệ hiện tại 11.750 tỷ đồng.

Đến hết quý I/2018, tổng tài sản của Maritime Bank đạt 116.109 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 1.391 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tăng lên 35.100 tỷ đồng, huy động vốn từ khách hàng 60.030 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu cho vay là 2,52%, tăng so với 2,23% vào đầu năm.

Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro quý 1 tăng đột biến lên 315 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ năm trước.

 >> Maritime Bank lãi đột biến 315 tỷ đồng trong quý 1/2018