Mark Zuckerberg bị đề nghị từ chức Chủ tịch Facebook

Ông Scott Stringer, một quan chức giám sát các quỹ hưu trí thành phố New York (Mỹ), đồng thời là cổ đông nắm giữ 1 tỷ USD cổ phần của Facebook kêu gọi Mark Zuckerberg từ chức Chủ tịch Facebook.

Mark Zuckerberg bị đề nghị từ chức Chủ tịch Facebook

Mark Zuckerberg đang bị cổ đông lớn của Facebook kêu gọi từ chức

Với vụ bê bối rò rỉ thông tin khách hàng vừa qua, ông Scott Stringer kêu gọi Facebook phải thay đổi ngay Ban lãnh đạo. Theo đó, cần bổ nhiệm một chủ tịch độc lập thay Mark Zuckerberg và tìm 3 giám đốc mới là những người có đạo đức và kinh nghiệm về dữ liệu để giúp cảnh sát làm rõ vụ bê bối cũng như tăng cường công tác bảo mật cho khách hàng.

Ông Scott Stringer cũng cho rằng, vụ bê bối của Facebook thực sự là một “nguy cơ đối với nền dân chủ”. “Các quỹ của chúng tôi sẽ không rút tiền khỏi Facebook, nhưng chúng tôi có quyền thẩm vấn”, ông Scott Stringer nói.

Với tư cách là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Facebook, Mark Zuckerberg hiện nắm quyền kiểm soát chi phối đối với Facebook. Mark Zuckerberg sở hữu lượng cổ phiếu đủ lớn để các nhà đầu tư khác thực chất không có tiếng nói trong việc điều hành công ty. Do vậy, chưa chắc Zuckerberg sẽ từ bỏ cương vị của mình sớm, song vụ bê bối liên quan đến Cambridge Analytica là cơ hội tốt để các nhà đầu tư kêu gọi có sự thay đổi trong Ban điều hành Facebook.

Được biết, từ khi vụ bê bối cung cấp thông tin cá nhân của hơn 50 triệu người sử dụng cho Cambridge Analytica mà không có sự cho phép của khách hàng bị phát giác đến nay, giá trị vốn hóa thị trường của Facebook đã giảm tới 86 tỷ USD.