Một số thay đổi về phí tham quan di tích Cố đô Huế, áp dụng từ 1/1/2020

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
Mot_so_thay_doi_ve_phi_tham_quan_di_tich_Co_do_Hue
Phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế sẽ có một số thay đổi bắt đầu từ ngày 1/1/2019

Theo đó, mức thu phí tham quan theo từng điểm tham quan thuộc quần thể di tích Cố đô Huế (áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam): Hoàng Cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) là 200.000 đồng đối với người lớn; 40.000 đồng đối với trẻ em từ 7 - 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m. Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định là 150.000 đồng đối với người lớn; 30.000 đồng đối với trẻ em từ 7 - 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m. Các khu di tích: Lăng vua Gia Long; lăng vua Thiệu Trị; lăng vua Đồng Khánh; điện Hòn Chén, Cung An Định là 50.000 đồng đối với người lớn; miễn phí đối với trẻ em từ 7 - 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m.

Quảng cáo

Mức thu phí tham quan theo tuyến tham quan thuộc quần thể di tích Cố đô Huế (áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam): Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Khải Định là 420.000 đồng đối với người lớn; 80.000 đồng đối với trẻ em từ 7 - 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m. Tuyến 04 điểm: Hoàng Cung Huế - lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định 530.000 đồng đối với  người lớn; 100.000 đồng đối với trẻ em từ 7 - 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m. Tuyến gộp các điểm di tích (tham quan tất cả các điểm di tích) là 580.000 đối với người lớn, 110.000 đồng đối với trẻ em từ 7 - 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m.

Ngoài việc thu phí tham quan thì chính sách miễn, giảm phí tham quan Cố đô Huế cũng được quy định cụ thể như: Điểm di tích được giảm phí gồm: Hoàng Cung Huế, lăng vua Minh Mạng, lăng vua Tự Đức và Lăng vua Khải Định. Tuyến gộp giảm phí (tuyến 03 điểm): Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Khải Định. Thời gian giảm phí từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021; miễn phí tham quan đối với các trường hợp: Đối với Tết Nguyên đán: miễn phí 03 ngày (từ ngày 01 - 03 âm lịch); đối với ngày lễ: miễn phí ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3) và ngày Quốc khánh (02/9): áp dụng cho mọi đối tượng là công dân Việt Nam; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; trẻ em dưới 7 tuổi; học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm; các trường hợp cá biệt, đặc thù, giao Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm