Muốn được "tuyển dụng", nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam phải đạt trên 60 điểm

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, năng lực tài chính của nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam phải đáp ứng được từ 60 điểm trở lên trong thang điểm 100 của Bộ GTVT.

Muốn được

Theo Bộ GTVT, hiện Bộ này đang hoàn thiện hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam, dự kiến sẽ phát hành hồ sơ cuối tháng 4/2019.

Bộ GTVT sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư. Trong đó năng lực về tài chính của nhà đầu tư chiếm tỉ trọng 60% tổng số điểm (tương ứng với 60 điểm); năng lực về kinh nghiệm của nhà đầu tư chiếm tỉ trọng 30% tổng số điểm (30 điểm) và phương pháp triển khai dự án của nhà đầu tư chiếm tỉ trọng 10% tổng số điểm (10 điểm).

Cụ thể, giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư được đánh giá điểm tối đa là 30 điểm, tối thiểu 15 điểm và được chia làm 3 mức để chấm điểm. Trong đó, giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư bằng 20% tổng vốn đầu tư thì đạt điểm tối thiểu; giá trị tài sản ròng ≥ 30% tổng vốn đầu tư thì đạt điểm tối đa; giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư nằm trong khoảng 20 - 30% tổng vốn đầu tư thì điểm đánh giá xác định theo phương pháp nội suy tuyến tính trong khoảng 15 - 30 điểm.

Tương tự, đối với việc đánh giá giá trị vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, điểm tối đa 20 điểm và tối thiểu 10 điểm. Tiêu chí vốn chủ sở hữu cũng được chia làm 3 mức để chấm điểm. Cụ thể, vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết bằng 20% tổng vốn đầu tư thì đạt điểm tối thiểu; vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết 30% tổng vốn đầu tư thì sẽ đạt điểm tối đa, vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết nằm trong khoảng 20 - 30% tổng vốn đầu tư thì điểm đánh giá sẽ được nội suy tuyến tính giữa điểm tối thiểu và tối đa.

Dựa trên 3 tiêu chí đánh giá gồm: giá trị tài sản ròng, giá trị vốn chủ sở hữu và khả năng thu xếp vốn vay để tính điểm đối với năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Từ đó, có thể thấy Bộ GTVT rất chú trọng đến năng lực tài chính và cho rằng đây là yêu cầu tiên quyết với các nhà đầu tư nếu muốn tham gia đấu thầu dự án cao tốc Băc - Nam.

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó vụ trưởng Vụ Đối tác công tư (PPP) cho biết, đến nay, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án đầu tư của 11 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông (tổng mức đầu tư 102.513 tỷ đồng), gồm 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT.
Theo ông Huy, 8 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo hình thức PPP là dự án nhóm A, thuộc lĩnh vực đường bộ. “Đối chiếu với các quy định hiện hành của pháp luật, hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án là đấu thầu rộng rãi quốc tế”, ông Huy nói và cho biết, quy trình đấu thầu rộng rãi quốc tế trải qua hai bước. Thứ nhất, sơ tuyển quốc tế trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt. Thứ hai, tổ chức đấu thầu trên cơ sở thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình.

>>Dồn toàn lực giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam