Năm 2017, tín dụng tăng 18% giúp BIDV lãi trước thuế kỷ lục hơn 8.800 tỷ đồng

Tổng tài sản của BIDV đến cuối năm 2017 tăng 16,7% lên 1.176.000 tỷ đồng. Sau trích lập dự phòng và các khoản khác, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 8.800 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2017, tín dụng tăng 18% giúp BIDV lãi trước thuế kỷ lục hơn 8.800 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển Việt Nam (BIDV – BID) vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận tăng 18%.

Cụ thể, tổng huy động vốn đạt 1.106.517 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với 2016; trong đó tiền gửi tổ chức kinh tế và dân cư đạt 934.111 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4%, chiếm 12,5% huy động vốn toàn ngành ngân hàng.

Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt 1.136.778 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với 2016; trong đó cho vay nền kinh tế đạt 862.604 tỷ đồng, tăng trưởng 17%, chiếm 13,12% quy mô tín dụng toàn ngành ngân hàng. Trong đó, tín dụng bán lẻ đạt 238.526 tỷ đồng, tăng trưởng 33%, chiếm 27,5% tổng dư nợ tín dụng. Thu nhập ròng bán lẻ tăng trưởng 35% so với năm 2016.

Chênh lệch thu chi đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay là 24.032 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với 2016.

Sau trích lập dự phòng và các khoản khác, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 8.800 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Trước đó, BIDV cho biết lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2017 riêng ngân hàng đạt 6.002 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, ước tính trong quý 4/2017 đạt hơn 2.800 tỷ đồng và là quý lãi lớn của BIDV.

Năm vừa qua, hoạt động kinh doanh thẻ có sự tăng trưởng tốt, thu nhập thuần hoạt động thẻ tăng trưởng 37% so với 2016; doanh số thanh toán thẻ tín dụng tăng trưởng trên 47%; tổng doanh số sử dụng thẻ tăng trưởng khoảng 25%; mức tăng ròng thẻ nợ nội địa cao gấp 1,37 lần so với 2016.

Mảng kinh doanh chứng khoán cũng mang lại lợi nhuận khả quan. Lợi nhuận trước thuế của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đạt 190 tỷ đồng, hoàn thành hơn 220% kế hoạch năm. Tổng công ty Bảo hiểm BIC đạt lợi nhuận trước thuế 186 tỷ đồng; đứng thứ 5 trong top 10 công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam.

 >> BIDV rao bán KCN Việt Hòa – Kenmark thu hồi nợ xấu nghìn tỷ