Năm 2018, Hà Nội "tồn kho" 3.500 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tỷ lệ giải ngân chậm trong những tháng đầu năm của Hà Nội chỉ đạt 51/58 dự án, tuy nhiên dự kiến cả năm giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn giao so với mục tiêu đặt ra trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018.

Năm 2018, Hà Nội

Tại hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVI, UBND TP.Hà Nội cho biết, năm 2018 các sở ngành, quận, huyện đã thực hiện giao kế hoạch đầu tư công sớm ngay từ đầu tháng 12/2017. Thành phố tập trung nguồn lực giải quyết các dự án cấp bách, bức xúc, các công trình trọng điểm góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được UBND Thành phố giao.

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 được giao từ đầu năm và bổ sung trong năm là trên 42.748 tỷ đồng. Nhằm thực hiện cơ chế đặc thù về công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, Thành phố đã bố trí vốn thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, cấp thiết cần đẩy nhanh tiến độ ngay sau khi dự án đầu tư được phê duyệt; thực hiện cơ chế điều chuyển nhiệm vụ giải phóng mặt bằng từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng chuyên ngành của Thành phố về các quận, huyện, thị xã để nâng cao trách nhiệm; đẩy mạnh phân cấp cho cấp huyện và ủy quyền cho các sở, ngành trong giải quyết các thủ tục đầu tư.

UBND Thành phố đã phân công các Phó Chủ tịch phụ trách các công trình trọng điểm theo lĩnh vực được phân công để có biện pháp kịp thời giải quyết ngay các khó khăn vướng mắc khi phát sinh. Bên cạnh đó thực hiện rà soát tình hình các dự án, kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án gặp vướng mắc không có khả năng thực hiện sang những dự án có tiến độ thực hiện tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân những tháng đầu năm chậm, tính đến 31/10, Thành phố giải ngân được trên 21 nghìn tỷ đồng, đạt 50,8% kế hoạch đã giao. Dự kiến số vốn kế hoạch đầu tư đã bố trí không giải ngân hết khoảng 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 2 tháng còn lại cuối năm, Thành phố sẽ giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn giao do các dự án đang thực hiện.

Nguyên nhân được UBND TP.Hà Nội cho biết là quy định của pháp luật đầu tư công về điều kiện bố trí vốn thực hiện dự án khởi công mới phải bảo đảm có quyết định phê duyệt dự án đến ngày 31/10 của năm trước làm chậm tiến độ triển khai và giải ngân kế hoạch vốn giao, do 6 tháng đầu năm 2018 phải hoàn thiện thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình.

Ngoài ra, tiến độ giải phóng mặt bằng của nhiều dự án còn chậm ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn giao, nhất là các dự án xây dựng, mở rộng công trình kế cấu hạ tầng giao thông.

Nguyên nhân khác là sự phối hợp giữa các sở, ngành; giữa sở, ngành với các chủ đầu tư và các quận, huyện, thị xã trong giải quyết các thủ tục đầu tư, xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn thiếu chủ động và chưa kịp thời... Trong điều hành và triển khai thực hiện các dự án, một số chủ đầu tư và cán bộ quản lý dự án còn thiếu quyết liệt, chưa chủ động và còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

Kế hoạch đầu tư phát triển cấp Thành phố năm 2019 được UBND TP.Hà Nội cho biết khả năng cân đối ngân sách, nguồn vốn đầu tư là trên 29 nghìn tỷ đồng với nguyên tắc tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế-xã hội.

Trong phương án phân bổ kế hoạch năm 2019, Hà Nội bố trí trên 1.200 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu về giảm thiểu ùn tắc giao thông. Trong đó, vốn phân bổ cho nông thôn mới là trên 1.187 tỷ đồng, bố trí khoảng 19 tỷ đồng cho 1 dự án chuyển tiếp về giảm ùn tắc giao thông.

Về hỗ trợ bổ sung cho các quận, huyện, thị xã là, Thành phố dự kiến trên 2 nghìn tỷ đồng, trong đó hỗ trợ đặc thù cho 2 huyện Ba Vì, Sóc Sơn trên 140 tỷ đồng...

Với những phương án phân bổ vốn đầu tư trên sẽ có khoảng 211 dự án được đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, trong đó hoàn thành 114 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố, 2 dự án thuộc chương trình mục tiêu và 95 dự án cấp huyện được ngân sách hỗ trợ đầu tư.