Năm 2018 LienVietPostBank cán đích lợi nhuận 1.213 tỷ đồng, tín dụng tăng 18,4%

Trong năm 2018, dư nợ tín dụng của LienvietPostBank tăng trưởng cao ở mức 18,4% so với năm trước, giúp ngân hàng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.213 tỷ đồng (sau điều chỉnh).

Năm 2018 LienVietPostBank cán đích lợi nhuận 1.213 tỷ đồng, tín dụng tăng 18,4%

LienvietPostBank cán mốc lợi nhuận 1.213 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra trong năm 2018

Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietPostBank, mã: LPB) vừa công bố BCTC Quý 4/2018 và giải trình biến động lợi nhuận kỳ này.

Cụ thể, tại thời điểm 31/12/ 2018, tổng tài sản của LienVietPostBank tiếp tục tăng trưởng 7,1% so với hồi đầu năm lên mức 175.095 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 18,4% lên 117.710 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của ngân hàng đạt 124.948 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6% so với đầu năm.

Trong năm 2018, ngân hàng đã tăng vốn điều lệ lên mức gần 7.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng lên 10.200 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận chưa phân phối còn 1.432 tỷ đồng…

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 4/2018 ngân hàng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá với thu nhập lãi thuần tăng lên 1.428 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 69 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối lãi 13,9 tỷ đồng, thu nhập khác 9,6 tỷ đồng. Riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư bị lỗ 40,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước báo lãi 70,4 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý 4 giảm nhẹ xuống còn 940 tỷ đồng, nhờ đó lợi nhuận trước trích dự phòng rủi ro cải thiện đáng kể, đạt 465,5 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ quý 4/2017.

Tuy nhiên, trong quý 4 LienvietPostbank bất ngờ ghi nhận khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đột biến tới 267 tỷ đồng, gấp 6,7 lần so với quý 4/2017. Do đó, lợi nhuận trước thuế quý 4 chỉ còn 198,6 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ quý 4/2017.


Biến động lợi nhuận trước thuế của LienvietPostbank trong 4 quý của năm 2018 

Luỹ kế cả năm 2018, LienvietPostbank ghi nhận tổng thu nhập lãi thuần đạt 5.020 tỷ đồng, giảm 206 tỷ đồng so với năm 2017. Trong đó, mảng hoạt động dịch vụ tăng trưởng đột biến gấp gần 3 lần đạt 148 tỷ đồng, còn kinh doanh ngoại hối đem về 6,9 tỷ đồng, chứng khoán đầu tư lỗ 4,7 tỷ đồng…

Chi phí hoạt động tiếp tục tăng lên 3.048 tỷ đồng, và chi phí dự phòng rủi ro ở mức 618 tỷ đồng, do đó tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.213 tỷ đồng – hoàn thành vượt kế hoạch sau điều chỉnh (giảm từ 1.800 tỷ đồng xuống 1.200 tỷ đồng hồi giữa năm 2018). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 960 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2017.

Có thể thấy, kết quả kinh doanh 2018 bị sụt giảm do nhiều nguyên nhân, chủ yếu từ việc giảm thu nhập chính, tăng chi phí dự phòng rủi ro, chi phí hoạt động… Song tính chung cả năm 2018 ngân hàng vẫn hoàn thành kế hoạch đề ra.

Về hoạt động tín dụng, Lienvietpostbank ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng tới 18,4%, cao hơn mặt bằng chung toàn ngành do đó cải thiện thu nhập chính. Song chất lượng nợ xấu của ngân hàng cũng tăng lên mức 1.681 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,41% tổng dư nợ (tăng so với mức 1,07% dư nợ hồi đầu năm). Nợ xấu tại LienVietPostBank tăng chủ yếu do nợ nhóm 3 – nợ có khả năng mất vốn tăng 166% lên 502 tỷ đồng.

 >> Ví Việt ra mắt ứng dụng trả nợ thẻ tín dụng LienVietPostBank Mastercard