Năm 2018 lợi nhuận HDbank đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng trưởng 66%

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của HDBank đạt kỷ lục 4.005 tỷ đồng, tăng trưởng 65,7% so với năm 2017. Trong đó, riêng quý 4 ngân hàng mẹ lãi 1.121 tỷ đồng, tăng trưởng 122%.

Năm 2018 lợi nhuận HDbank đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng trưởng 66%

Năm 2019 HDbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng 27% 

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2018 với mức tăng trưởng ấn tượng. Hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đều hoàn thành và vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm 2018.

Trong quý 4/2018, HDbank ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 1.121 tỷ đồng, tăng 122,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 2.161 tỷ đồng, tăng trưởng 23,9%; riêng thu nhập lãi thuần của ngân hàng mẹ đạt 1.430 tỷ tăng 35,8%.

Thu nhập từ dịch vụ và các hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động tăng 37,8%.

Với bước bứt phá mạnh mẽ trong quý cuối năm, luỹ kế cả năm 2018 HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 4.005 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tăng 65,7% so với năm 2017.

Trong đó, hoạt động dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, khi đạt mức lãi thuần 438 tỷ đồng, gấp hơn hai lần năm 2017. Tương tự, thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng hơn 2 lần, lên 298 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần đạt 7.646 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước dù dư nợ tín dụng trong năm chỉ tăng 18,2%. Tổng thu nhập hoạt động đạt 9.438 tỷ đồng, tăng 25.7%.

 

Các hệ số khả năng sinh lời ROE và ROA đạt lần lượt 20,27% và 1,58%. Tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ của HDBank được kiểm soát chặt ở mức 0,97%, mức thấp nhất toàn ngành.

Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của HDBank tăng trưởng 14,1% so với năm 2017, lên mức 216.108 tỷ đồng. Huy động đạt 191.588 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng 14,0% lên 16.828 tỷ đồng và đã sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn Basel II khi được ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Trong năm, HDBank đã hoàn tất việc tăng thêm 45 chi nhánh/phòng giao dịch, nâng quy mô mạng lưới lên 285 điểm. Số lượng điểm giao dịch tài chính tiêu dùng cũng tăng thêm 2.323, đạt 13.825 điểm giao dịch, tiếp tục dẫn đầu toàn ngành tài chính tiêu dùng về quy mô mạng lưới. Công ty hiện phục vụ gần 7 triệu khách hàng, tăng hơn gấp đôi so với năm 2017 .

Năm 2019, HDBank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 328.588 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 303.043 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 210.839, không vượt quá hạn mức tăng trưởng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt; lợi nhuận trước thuế đạt 5.077 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2018; mạng lưới điểm giao dịch đạt 308 điểm.

Trong năm, HDBank đã hoàn tất việc tăng thêm 45 chi nhánh/phòng giao dịch, nâng quy mô mạng lưới lên 285 điểm. Số lượng điểm giao dịch tài chính tiêu dùng cũng tăng thêm 2.323, đạt 13.825 điểm giao dịch, tiếp tục dẫn đầu toàn ngành tài chính tiêu dùng về quy mô mạng lưới. Nhờ đó, HDbank và HD Saison đã phục vụ hiệu quả cho gần 7 triệu khách hàng. 

>> HDBank tài trợ gần 3000 tỷ đồng phát triển năng lượng tái tạo tại An Giang