Năm 2019 Bộ Xây dựng sẽ tiến hành 90 cuộc thanh tra

Theo kế hoạch, năm 2019, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ triển khai 90 cuộc thanh tra trong nhiều lĩnh vực như quy hoạch và quản lý quy hoạch; các công trình, dự án; hoạt động kinh doanh bất động sản...

Năm 2019 Bộ Xây dựng sẽ tiến hành 90 cuộc thanh tra

Bộ  trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1369/QĐ-BXD phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Bộ.

Cụ thể, năm 2019 sẽ dựng sẽ triển khai 90 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực: Quy hoạch và quản lý quy hoạch; các công trình, dự án giao thông; nông nghiệp và phát triển nông thôn; các công trình dân dụng công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật; vật liệu xây dựng; hoạt động kinh doanh bất động sản… phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Năm 2018, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý hành chính đối với 155 tập thể và 235 cá nhân sau đợt thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

Các đơn vị đã tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với 87 tập thể; không xem xét khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển vị trí công tác với 56 cá nhân có vi phạm theo kết luận thanh tra.

"Kết quả Thanh tra của Bộ Xây dựng năm 2018, đã triển khai 93 đoàn thanh tra, đạt 108% so với kế hoạch năm. Đến nay đã ban hành 72 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 927,5 tỷ đồng.

Trong đó, yêu cầu phê duyệt lại dự toán 707,9 tỷ đồng; yêu cầu giảm trừ thanh quyết toán 134,8 tỷ đồng; yêu cầu nộp về tài khoản của chủ đầu tư 15,2 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 6,3 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ 63,3 tỷ đồng. Ban hành 131 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bổ sung 24,6 tỷ đồng.

Đối với việc xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đã triển khai 4 đoàn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại 5 đơn vị; ban hành 55 quyết định thu hồi tiền và 28 văn bản đôn đốc đối với 42 đơn vị về việc thực hiện kết luận thanh tra, 8 văn bản đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bổ sung.

Về xử lý tài chính, đã thực hiện kiến nghị xử lý kinh tế số tiền 2.923,8 tỷ đồng, cụ thể: Phê duyệt lại dự toán 68,4 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán 17,7 tỷ đồng; thực hiện thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ 39,8 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách địa phương 2.798 tỷ đồng; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bổ sung 18,9 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2018, Bộ trưởng và Thanh tra Bộ đã trực tiếp gặp, hướng dẫn đối với 8 đoàn khiếu nại (đoàn khiếu nại về mở rộng đường Ô Chợ Dừa, đoàn Nhà máy Gạch K2, tỉnh Nghệ An; dự án De’capitale 11 Trần Duy Hưng…). Thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo lịch, đã tiếp 161 lượt/479 người, tiếp nhận 582 lượt đơn (8 vụ việc thuộc thẩm quyền đang trong quá trình giải quyết).

>> Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước