Năm 2019, SCIC thoái vốn thành công tại 12 doanh nghiệp

SCIC bán vốn thành công tại 12 doanh nghiệp (11 doanh nghiệp bán hết và 1 doanh nghiệp bán bớt) với doanh thu đạt được là 314 tỷ đồng trên giá vốn là 82 tỷ đồng, gấp hơn 3,8 lần so với giá vốn, chênh lệch bán vốn là 232 tỷ đồng.

Năm 2019, doanh thu SCIC đạt 6.760 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch. Doanh thu cổ tức đạt 4.407 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt 2.026 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.067 tỷ đồng.

Theo thông tin được lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, hiện nay còn khá nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để tăng số lượng doanh nghiệp bán vốn thành công.

Ngoài khó khăn về cơ chế và thị trường, trong danh mục của SCIC còn nhiều doanh nghiệp thuộc diện khó bán, bán nhiều lần không thành công, một số doanh nghiệp lớn như Vocarimex, Domesco... có cơ cấu cổ đông không thuận lợi (cổ đông lớn khác chiếm 51% trở lên) nên không hấp dẫn nhà đầu tư khi triển khai bán vốn.

Quảng cáo

Vấn đề này vốn đã được đại diện SCIC nhắc đến trước đây. quá trình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do sự khác biệt giữa quy định hiện hành về bán vốn nhà nước và thông lệ quốc tế.

Ðể đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch thì phương thức đấu giá công khai cổ phần nhà nước luôn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu đối với cả doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết. Tuy nhiên, với cách thức tổ chức đấu giá cổ phần như hiện nay, đang tồn tại một khoảng cách khá xa giữa quy định về bán vốn tại Việt Nam và thông lệ quốc tế. 

 

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm