Năm 2020, Bộ Xây dựng thoái hết vốn tại Viglacera

Thực hiện chủ trương của Chính về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục các bước thoái vốn Nhà nước còn lại tại Tổng công ty Viglacera - CTCP trong năm 2020.

Hiện phần vốn chủ sở hữu Nhà nước tại Viglacera sau các đợt thoái vốn chỉ còn 38,85%. Điều này đã đưa Viglacera hoạt động, điều hành quản lý Tổng công ty theo mô hình công ty đại chúng thông qua các quy chế quản trị tiệm cận với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất và quản trị hàng đầu trong nước và quốc tế.

Quảng cáo

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 của Tổng công ty đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Đồng thời, mã chứng khoán VGC của Tổng công ty Viglacera - CTCP đã chính thức niêm yết 448.350.000 cổ phiếu trên HoSE đem lại cơ hội tốt cho việc huy động vốn, tạo nguồn lực để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Hiện VGC đang được giao dịch ở mức giá 17.650 đồng/cổ phiếu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Viglacera, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, cơ quan đã giảm tỷ lệ sở hữu Viglacera xuống 38% và sẽ tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn, nhiều khả năng sẽ hoàn tất vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quyết định đổi tên từ Vinaconex 2 sang Vina 2, chuẩn bị tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay, ban lãnh đạo công ty kỳ vọng cải thiện tình hình tài chính sau khi Vinaconex thoái vốn.

Chủ nhật, 05/04/2020