Sắp có thêm một cổ phiếu ngân hàng trên sàn chứng khoán

Sắp có thêm một cổ phiếu ngân hàng trên sàn chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) và cấp mã chứng khoán BVB cho 317,1 triệu cổ phiếu của nhà băng này.