VDSC: Định hướng kinh doanh của Techcombank tiềm ẩn rủi ro

VDSC: Định hướng kinh doanh của Techcombank tiềm ẩn rủi ro

Theo CTCK Rồng Việt (VDSC), việc cho vay nhiều trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả đầu tư trái phiếu của chủ đầu tư và cho vay mua nhà đối với cá nhân khiến định hướng kinh doanh của Techcombank tiềm ẩn nhiều rủi ro tập trung.