Ngày 20/9 Habeco chốt quyền cổ tức tỷ lệ 18% bằng tiền

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco - BHN) sẽ trả cổ tức năm 2016 18% bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bầu thay thế nhân sự HĐQT.

Ngày 20/9 Habeco chốt quyền cổ tức tỷ lệ 18% bằng tiền

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 20/9, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/9/2017. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 12/10, theo hình thức tiền mặt và chuyển khoản.

Ngoài ra, HĐQT Habeco cũng thống nhất chủ trương thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, dự kiến thực hiện trong tháng 10/2017.

Việc lấy ý kiến cổ đông này nhằm "dọn đường" cho cổ đông ngoại Carlsberg đề cử nhân sự mới là Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam tham gia thành viên Hội đồng quản trị Habeco, thay thế cho ông Soren Ravn.

Mới đây, Habeco cũng gây bất ngờ cho thị trường khi công bố tạm dừng quyền điều hành của Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Linh, giao ông Ngô Quế Lâm, Phó tổng giám đốc được tạm thời ủy quyền thực hiện quyền, nhiệm vụ của Tổng giám đốc kể từ ngày 21/8/2017. 

Còn ông Linh được HĐQT giao tập trung cho công việc thoái vốn nhà nước tại Habeco và thu hồi công nợ; xử lý các việc liên quan giữa CTCP Bia Hà Nội-Nghệ An và Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt-Lào.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần của Habeco đạt 4.226 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, song lợi nhuận sau thuế đạt 313 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%. 

Cổ phiếu BHN vẫn duy trì đi nganh quanh vùng 80.000-82.000 đồng/CP suốt 2 tháng qua. Sau thông tin chia cổ tức, BHN giảm nhẹ và đóng cửa phiên 7/9 ở mức giá 83.500 đồng/CP. 

>> Biến động bất ngờ ở Habeco: Tạm dừng quyền điều hành của Tổng giám đốc