Nguyễn Kim tiếp tục chào mua công khai cổ phần Dược Lâm Đồng

Mới đây, CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim vừa đăng ký chào mua công khai hơn 2,12 triệu cổ phần LDP, tương đương 27,14% vốn điều lệ của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Nguyễn Kim tiếp tục chào mua công khai cổ phần Dược Lâm Đồng

Mức giá chào mua công khai dự kiến 23.500 đồng/cp. Thời gian xác định giá chào mua từ ngày 8/8 – 31/10/2018. Thời gian thực hiện chào mua từ 30/11 – 30/12/2018 và dự kiến hoàn tất vào 11/1/2019.

Nếu giao dịch thành công, Nguyễn Kim sẽ nâng sở hữu lên trên 51% vốn Ladophar (hơn 3,97 triệu cổ phiếu) và phải chi gần 50 tỷ đồng. Nguồn vốn mua lấy từ nguồn vốn tự có và các nguồn hợp pháp khác của công ty. 

Dự kiến sau khi hoàn tất chào mua, Nguyễn Kim sẽ tiếp tục phát triển lĩnh vực kinh doanh của Ladophar là sản xuất đông dược, mua bán thuốc, dược liệu, thiết bị y tế và xuất nhập khẩu thuốc, dược liệu.

Trên thị trường từ đầu năm 2018 đến nay cổ phiếu LDP bất ngờ giảm mạnh từ vùng giá 31.000 đồng/cổ phiếu xuống 18.200 đồng/cp như hiện nay, tương ứng mức giảm 41%. Đây cũng là mức giá thấp nhất của LDP trong vòng hơn 2 năm trở lại đây.

Giá chào mua công khai hiện cao hơn 29% so với giá đang giao dịch của cổ phiếu LDP. Nguyên nhân là Nguyễn lấy mốc thời gian từ 8/8 đến 31/10/2018 để xác định giá mục tiêu. Tuy nhiên giá chào mua có thể thay đổi theo quyết định của công ty tại thời điểm Nguyễn Kim chính thức đăng ký chào mua công khai.

Như vậy, đây là lần thứ 3, Nguyễn Kim chào mua công khai cổ phiếu của Dược Lâm Đồng và giá thì giảm so với những lần trước. Cụ thể: ngày 23/4/2018, Nguyễn Kim đã thông báo lên kế hoạch mua hơn 2,12 triệu cổ phiếu LDP, từ ngày 4/4 đến ngày 24/5/2018. Tuy nhiên, kế hoạch trên không thành công và tại thời điểm đó, giá chào mua tối đa được Nguyễn Kim đưa ra cho mỗi cổ phiếu LDR cũng là 32.000 đồng.

Tiếp đó, Nguyễn Kim đăng ký mua vào hơn 2,12 triệu cổ phiếu LDP, chiếm 27,14% vốn của Ladophar. Dự kiến giao dịch được thực hiện từ ngày 4/6 đến ngày 24/7 thông qua phương pháp thỏa thuận với giá chào mua là 30.000 đồng/cp.

Theo báo cáo tài chính quý III, Ladophar ghi nhận 119 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 27% so với cùng kì. Đồng thời, các khoản chi phí (chi phí tài chính, quản lí doanh nghiệp, chi phí bán hàng) tăng đáng kể. Kết quả, công ty lỗ sau thuế hơn 3 tỷ đồng trong khi cùng kì lãi gần 6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần công ty đạt 329 tỷ đồng, giảm 22%. Lỗ sau thuế tăng lên hơn 9 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, Ladophar có hơn 276 tỷ đồng tổng tài sản, tổng nợ phải trả vượt 180 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu khoảng 1,8 lần. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 3 tỷ đồng.

 >> Nguyễn Kim muốn thâu tóm công ty dược Lâm Đồng