Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2018

Tháng 02/2018, hàng loạt các quy định mới trong lĩnh vực vi phạm hành chính, thuế, giáo dục, hình sự, doanh nghiệp…bắt đầu có hiệu lực. Sau đây là một số quy định đáng chú ý:

Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2018

Tăng mức trần chi phí hợp lý để tính thuế TNDN

Cụ thể, nới lỏng phần chi vượt mức từ 01 triệu đồng/tháng lên 03 triệu đồng/tháng để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về BHXH, về BHYT để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (BHXH, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ BHYT và quỹ BHTN cho người lao động.

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Nghị định 146/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

Công ty kinh doanh xổ số phải chi tiền cho phòng, chống số đề, làm vé số giả

Cụ thể, mức chi để phòng, chống số đề, làm vé số giả cần đảm bảo nguyên tắc sau trong một năm tài chính:

-  Không vượt quá 1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế GTGT và thuế TTĐB đối với DN kinh doanh xổ số tại khu vực miền Bắc và miền Trung;

- Không vượt quá 0,1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế GTGT và thuế TTĐB đối với DN kinh doanh xổ số tại khu vực miền Nam và Vielott.

Căn cứ pháp lý tại Thông tư 138/2017/TT-BTC.

Thêm Nghị định quy định điều kiện kinh doanh

Đó là điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic, cụ thể bao gồm: Dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay, dịch vụ kho bãi container thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, dịch vụ kho bãi thuộc dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải, dịch vụ chuyển phát, dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa, dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan (bao gồm cả dịch vụ thông quan).

Dịch vụ khác, bao gồm các hoạt động sau: Kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải.

Dịch vụ hỗ trợ bán buôn, hỗ trợ bán lẻ bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa và giao hàng.

Và nhiều dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ, hàng không, đa phương thức, dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.

Các dịch vụ khác do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics và khách hàng thỏa thuận phù hợp với nguyên tắc cơ bản của Luật thương mại.

Nghị định 163/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

Chế độ đối với giáo viên mầm non từ ngày 20/02/2018

Đối với giáo viên mầm non (bao gồm cả phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ HĐLĐ trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập: được ký HĐLĐ và xếp lương ở chức danh giáo viên mầm non hạng IV theo bảng lương này.

Đối với giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) đang làm việc ở các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục: được Nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Đối với giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: được thanh toán tiền mua tài liệu học tập (không tính tài liệu tham khảo) tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số (nếu có) theo quy định.

Đối với giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: hằng tháng được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng.

Nghị định 06/2018/NĐ-CP.

6 trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp

Bao gồm các trường hợp sau khi giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế:

- Khi cần xác định chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của tài sản, hàng hóa, hàng giả, hàng thật, hàng cấm.

- Khi cần truy nguyên về tài liệu, đồ vật, chữ ký, chữ viết, con dấu, dấu vết, dữ liệu điện tử.

- Khi cần xác định tính chính xác của các dụng cụ cân, đo, đong, đếm và các máy móc, thiết bị khác.

- Khi cần xác định hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, gồm:

+ Về lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; quyết định đầu tư dự án.

+ Về đấu thầu.

+ Về khảo sát, tư vấn thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán.

+ Về quản lý vốn đầu tư như: Tạm ứng vốn không đúng quy định; sử dụng vốn thi công không đúng mục đích; bảo lãnh cho vay vốn, tạm ứng vốn, thực hiện hợp đồng hoặc điều chuyển vốn cho vay; cho vay vốn không đúng chế độ;

+ Hành vi khác vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư.

- Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư gây ra, thì mức độ thiệt hại được xác định theo nguyên tắc lấy tổng chi phí đầu tư dự án trừ đi chi phí hợp lý, hợp lệ hoặc được xác định theo một hoặc trong các cách thức sau đây:

+ Tiền lãi suất ngân hàng của khoản tiền đã tạm ứng vốn mà sử dụng khoản tiền này không đúng mục đích dẫn đến không có khả năng thu hồi hoặc làm mất vốn đầu tư.

+ Tiền lãi suất ngân hàng của các khoản đầu tư cho vay, ủy thác hoặc điều chuyển vốn, sử dụng vốn không đúng quy định của pháp luật gây thất thoát, lãng phí.