Ông Đỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Viettel Global

Ngày 9/8, Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global) đã có quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Hùng đảm nhận chức danh Tổng giám đốc thay thế cho ông Lê Đăng Dũng.

Ông Đỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Viettel Global

Theo đó, ông Lê Đăng Dũng có trách nhiệm bàn giao công tác và các vấn đề liên quan cho ông Đỗ Mạnh Hùng theo quy định. Ông Hùng chịu trách nhiệm trong việc điều hành, quản lý và có đầy đủ thẩm quyền, quyền hạn theo quy định cho chức danh Tổng giám đốc.

Trước đó vào 31/7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Lê Đăng Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Viettel Global.

Tuy nhiên, theo quy định thông thường ông Lê Đăng Dũng sẽ phải xin thôi đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc vì theo quy định (Điều 10, khoản 3, Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính), Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trừ khi được đại hội cổ đông phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Như vậy, ông Lê Đăng Dũng vẫn là Chủ tịch HĐQT và ông Đỗ Mạnh Hùng sẽ đảm nhận cương vị Tổng giám đốc kể từ ngày ký quyết định 9/8.

HĐQT của Viettel Global cũng thông qua 2 quyết định nhân sự khác. Đó là bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Lợi (1977) đảm nhận chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính kiêm Kế toán trưởng. Đồng thời, Viettel Global miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực Chiến lược kinh doanh với ông Phan Thanh Sang và sẽ tìm kiếm nhân sự thay thế sau.