• "DNNVV là nòng cốt của nền kinh tế!"

    "DNNVV là nòng cốt của nền kinh tế!"

    Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Nhân Phượng – TGĐ Công ty TNHH Giấy và Bao bì Phú Giang, trong cuộc trò chuyện với Thương Gia sau khi tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Bắc Ninh khóa III.