Ông Nguyễn Viết Hiệp về làm lại TGĐ Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội

Ngày 29/12, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, Hội đồng quản trị đơn vị vừa có quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Viết Hiệp làm tổng giám đốc công ty kể từ ngày 1/1/2018.

Ông Nguyễn Viết Hiệp về làm lại TGĐ Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội

CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) vừa có những điều chỉnh quan trọng về thượng tầng lãnh đạo, cụ thể là tại vị trí Tổng Giám đốc công ty.

Theo đó, ngày 28/11/2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) Haraco đã ban hành Quyết định số 285/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Thế Hùng. Ông Hùng sẽ chính thức thôi nhiệm kể từ ngày 01/01/2018.

Để thay thế cho vị trí mà ông Hùng để lại, HĐQT Haraco đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Viết Hiệp, người đại diện 35% của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội kể từ ngày 01/01/2018.

Quyết định nêu rõ mức lương mà ông Hiệp sẽ nhận cho vị trí người đứng đầu ban điều hành Haraco. Cụ thể, lương của ông Nguyễn Viết Hiệp được hưởng theo bảng lương Người quản lý D1.2, bậc 2/2, hệ số lương 4,00 mức lương 15.920.000 đồng (mười lăm triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng) kể từ ngày tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Các quyết định nhân sự của Haraco, trước đó, đã nhận được sự thống nhất của Đảng ủy công ty và Hội đồng quản trị, tại các phiên họp diễn ra vào ngày 26/12.