Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty May Hưng Yên: “Không tự cứu mình thì đừng mong trời cứu!”

“Là doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi thấy ngượng khi kinh tế Việt Nam vẫn ở tốp cuối của ASEAN, doanh nghiệp Việt vẫn còn quá nhỏ…”, ông Dương chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty May Hưng Yên: “Không tự cứu mình thì đừng mong trời cứu!”