Ông Phạm Văn Mật được đề xuất bổ nhiệm lại làm Thành viên HĐTV TKV

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có tờ trình gửi Bộ Công Thương về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Mật giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) TKV, được biết đến tháng 9/2018, ông Mật sẽ hết nhiệm kỳ tại TKV.

Ông Phạm Văn Mật được đề xuất bổ nhiệm lại làm Thành viên HĐTV TKV

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV thì HĐTV tập đoàn này có 7 thành viên. Do đó, theo TKV, việc bổ nhiệm lại Thành viên HĐTV là cần thiết, để đảm bảo đủ nhân lực quản lý, lãnh đạo tập đoàn.

Theo đánh giá của TKV, trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Phạm Văn Mật đạt tiêu chuẩn chung của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên; đạt tiêu chuẩn của chức danh Thành viên HĐTV Tập đoàn. Ông Mật đủ sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, ông Mật cũng đã chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng; chính sách, luật pháp của Nhà nước; các quy định của chủ sở hữu, điều lệ TKV và nội quy, quy định của Tập đoàn.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Phạm Văn Mật được HĐTV TKV phân công giám sát, quản lý lĩnh vực sản xuất than, lĩnh vực hạ tầng đồng thời giám sát việc triển khai nghị quyết, quyết định của HĐTV trong lĩnh vược được giao quản lý.

TKV cũng cho biết ông Mật có tinh thần trách nhiệm trong công tác, sáng tạo, quyết đoán trong giải quyết điều hành công việc; chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết và quyết định của cấp ủy và HĐTV TKV.

Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất than, ông Phạm Văn Mật đã có nhiều nỗ lực cùng HĐTV trong quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất than phù hợp với nhu cầu thị trường, đảm bảo sản lượng cho những năm tiếp theo.

Trên cương vị Thành viên HĐTV TKV từ năm 2013 đến nay, ông Phạm Văn Mật luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời được Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá, phân loại ở mức Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Phạm Văn Mật (sinh ngày 30/12/1961) được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên TKV từ ngày 19/9/2013, đến tháng 9/2018, ông Mật sẽ hết nhiệm kỳ 5 năm.