PAC bị phạt 110 triệu đồng do không báo cáo giao dịch

Công đoàn Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (mã chứng khoán PAC) đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hành chính với số tiền 110 triệu đồng, do do không báo cáo giao dịch.

PAC bị phạt 110 triệu đồng do không báo cáo giao dịch

UBCKNN đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công đoàn Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.

Cụ thể, phạt tiền 110 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, công ty không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (đã giao dịch bán 8.000 cổ phiếu PAC vào ngày 16/05/2017, mua 961.000 cổ phiếu PAC và bán 120 cổ phiếu PAC từ ngày 25/06/2018 đến ngày 27/09/2018 nhưng không báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc dự kiến giao dịch).

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam tiền thân là Công ty Pin Ắc quy Miền Nam, được Tổng cục Hóa chất (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) quyết định thành lập từ năm 1976.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PAC biến động khá mạnh trong năm 2018, sau khi bị đẩy về sát mức giá 32.000 đồng hồi đầu năm, cổ phiếu này được kéo lên vùng giá 46.000 đồng vào đầu tháng 10.

Cổ phiếu này đang có thị giá 38.300 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 1.779 tỷ đồng.