Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Kinh doanh... đang đi xuống

Báo cáo năm tài chính 2018 của CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (năm tài chính của IDV bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau) cho thấy kết quả kinh doanh đi xuống.

Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Kinh doanh... đang đi xuống

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trong quý III/2018 suy giảm mạnh 33% so với cùng kỳ năm trước, ngoài nguyên nhân chủ yếu là khoản lợi nhuận sau thuế công ty con chuyển về công ty mẹ giảm mạnh tới 40,4 tỷ đồng, còn do doanh thu hoạt động tài chính giảm, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm...

Kết thúc năm tài chính 2018, nợ phải trả của IDV không có nhiều biến động so với đầu năm, khi còn nợ 336,1 tỷ đồng, trong chủ yếu là nợ dài hạn (305,2 tỷ đồng).

Trước đó, IDV cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2018 với kết quả doanh thu giảm sút nhưng lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 4 đạt hơn 17,9 tỷ đồng, giảm đến 24% nhưng giá vốn cũng giảm đến 68% nên lợi nhuận gộp chỉ giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kì năm trước, đạt 15,8 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 9 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Tính đến cuối quý 4/2018 IDV vẫn còn gần 381 tỷ đồng tiền gửi các loại kỳ hạn tại ngân hàng.

Kết quả, trừ các loại chi phí và thuế, riêng quý 4 Hạ tầng Vĩnh Phúc vẫn lãi sau thuế hơn 20,3 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt tới 24,4 tỷ đồng.